Titans 3D 2023 V21.1

Titans 3D 2023 V21.1/em>

安全 適用平臺: android
軟件大小:116.9MB
軟件分类:
軟件版本:vv6.1.1
軟件星級:
軟件授權:免費
軟件語言:繁體

●對抗巨人!
●建設你的城市!
●100級:解鎖多人和困難模式!

●多人:
•成為最好的泰坦殺手
•解鎖新的競技場並獲得獎勵!
•你能到達傳奇競技場嗎?

●其他特點:
•捕捉泰坦並在泰坦實驗室研究他們
•在鑽石礦離線時賺取鑽石!
•為您的公民建造房屋,離線時也會重現!

Titans 3D

Titans 3D 2023 V21.1